Styrelseledamot i VO2 Cap Holding AB (publ) köper aktier i bolaget

Styrelseledamot

Publiceringsdatum: Stockholm, 3 mars 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)Styrelseledamoten Nike Carlstoft har köpt 10 000 aktier VO2 Cap Holding AB (publ) 

 - Bolaget befinner sig en spännande fas och jag är mycket nöjd med att ingå i styrelsen för VO2 sedan koncernens bildande i augusti 2021. Jag tror starkt på VO2 och ledningens tillväxtstrategi både via förvärv och organiskt för att bygga en riktigt stark koncern inom media och tech. Bokslutskommunikén i fredags, visade på god tillväxt för befintliga bolag i koncernen. Jag ser med spänning fram emot fortsatta resan för VO2 och är nu också en stolt ägare via mitt första köp av aktier i VO2, säger Nike Carlstoft styrelseledamot VO2 Cap Holding AB.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2     

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se: www.vo2cap.se I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com och AdProfit AB www.adprofit.se

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

                                    

 - Bolaget befinner sig en spännande fas och jag är mycket nöjd med att ingå i styrelsen för VO2 sedan koncernens bildande i augusti 2021. Jag tror starkt på VO2 och ledningens tillväxtstrategi både via förvärv och organiskt för att bygga en riktigt stark koncern inom media och tech. Bokslutskommunikén i fredags, visade på god tillväxt för befintliga bolag i koncernen. Jag ser med spänning fram emot fortsatta resan för VO2 och är nu också en stolt ägare via mitt första köp av aktier i VO2, säger Nike Carlstoft styrelseledamot VO2 Cap Holding AB.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2     

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se: www.vo2cap.se I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com och AdProfit AB www.adprofit.se

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

                                    

2022-03-03 PM VO2 Styrelseledamot i VO2 Cap Holding AB köper aktier i bolaget
Download Attachment

Published:

Mar 3, 2022

Share

Other press releases & news