Styrelsen i VO2 Cap Holding AB (publ) föreslår val av ny revisor

Styrelsen

Styrelsen i VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2” eller ”Bolaget”) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att välja ny revisor.

Ny revisor behöver väljas då nuvarande huvudansvarige revisor Micael Engström, hos revisionsbolaget EY, meddelat att han anser att han inte kommer kunna bidra med de resurser som ett förvärvsintensivt bolag som VO2 kräver. EY har erbjudit sig att vara kvar till årsstämma 2022, men styrelsen anser att det är bättre att snarast välja in ny revisor.

Förslag till val av ny revisor är Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Jenny Holmgren. Bolagets styrelseordförande Douglas Roos och den operativa ledningen har träffat Jenny Holmgren, partner hos Deloitte, och hennes revisorskollega Mirvat El Farran, och har fått mycket stort förtroende för dem. Det är därför styrelsens förslag att snarast byta revisor.

Med anledning av ovan kommer styrelsen i VO2 därför inom kort att kalla till extra bolagsstämma.

För ytterligare information, kontakta Douglas Roos, styrelseordförande

mob                    +46 (0)70 735 21 25

mejl                    douglas.roos@vo2cap.se 

Om

VO2 Cap Holding AB (publ) affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta bolag inom media och tech med tydlig värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales, systemleverantör som tillhandahåller digitala lösningar för datadriven och börshandlad digital reklam, och Leeads, säljföretag som agerar kommersiell partner för publicister och skärmägare, på vilka Leeads säljer media och annonser.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Ny revisor behöver väljas då nuvarande huvudansvarige revisor Micael Engström, hos revisionsbolaget EY, meddelat att han anser att han inte kommer kunna bidra med de resurser som ett förvärvsintensivt bolag som VO2 kräver. EY har erbjudit sig att vara kvar till årsstämma 2022, men styrelsen anser att det är bättre att snarast välja in ny revisor.

Förslag till val av ny revisor är Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Jenny Holmgren. Bolagets styrelseordförande Douglas Roos och den operativa ledningen har träffat Jenny Holmgren, partner hos Deloitte, och hennes revisorskollega Mirvat El Farran, och har fått mycket stort förtroende för dem. Det är därför styrelsens förslag att snarast byta revisor.

Med anledning av ovan kommer styrelsen i VO2 därför inom kort att kalla till extra bolagsstämma.

För ytterligare information, kontakta Douglas Roos, styrelseordförande

mob                    +46 (0)70 735 21 25

mejl                    douglas.roos@vo2cap.se 

Om

VO2 Cap Holding AB (publ) affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta bolag inom media och tech med tydlig värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales, systemleverantör som tillhandahåller digitala lösningar för datadriven och börshandlad digital reklam, och Leeads, säljföretag som agerar kommersiell partner för publicister och skärmägare, på vilka Leeads säljer media och annonser.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Published:

Oct 8, 2021

Share

Other press releases & news