Regulatory press releases and news

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
26 September 2022 16:25:19 CET

VO2 Caps portföljbolag, Livewrapped AB, har ingått samarbetsavtal med Public Search i Sverige AB

VO2 Caps portföljbolag, Livewrapped AB, har ingått samarbetsavtal med Public Search i Sverige AB gällande teknologin för att hantera och optimera Public Search´s digitala intäkter. Avtalet värderas till att uppgå till ca 400 000 SEK i årlig omsättning.

Read More
Regulatory press release
22 September 2022 10:54:57 CET

VO2 Caps portföljbolag Livewrapped AB skriver globalt avtal med Playpilot AB

Playpilot AB, som driver streamingsiten Playpilot.com på 25 marknader, har idag skrivit avtal med VO2s dotterbolag Livewrapped AB om att använda Livewrappeds teknologi för att maximera intäkterna via programmatiska (datadrivna) annonser på samtliga marknader där tjänsten är tillgänglig. Samarbetet är strategiskt värdefullt på den internationella tillväxtresan för Livewrapped, då förhoppningen är att det ska agera dörröppnare för fler avtal på dessa marknader. Däremot anses avtalet inte ha marknadspåverkande effekter på VO2:s omsättning eller resultat för 2022.

Read More
Regulatory press release
14 September 2022 15:08:44 CET

VO2 Cap köper 25% av aktierna i tech-plattformen Zalster AB

VO2 Cap Holding AB (publ) har idag ingått avtal gällande förvärv av 25 % av aktierna i Zalster AB, samt en option om att köpa resterande 75 % av aktierna i Zalster inom 30 månader. Zalster är en av Skandinaviens främsta optimerare av annonsköp främst på Facebook, Instagram och Tiktok. Köpeskillingen för 25 % av aktierna i Zalster uppgår till 1 MSEK och om VO2 väljer att förvärva resterande 75 % av aktierna blir köpeskillingen 45 MSEK, baserat på en bolagsvärdering om 60 MSEK. 50 procent ska då erläggas kontant och 50 procent ska erläggas genom nyemitterade aktier i VO2.

Read More
Regulatory press release
13 September 2022 15:01:27 CET

VO2 Caps dotterbolag AdProfit växer med ny vertikal riktad mot kapitalstarka villaägare på den svenska marknaden

Publiceringsdatum:  Stockholm, 14 september, 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)Medieköpare ges nu möjlighet att nå husägare genom digital annonsering paketerad på några av Sveriges absolut främsta sajter för husägare. Byggahus.se med sina 800 000 unika besökare i veckan utgör stommen i vertikalen och tillsammans med Viivilla.se, Villalivet.se och Elbruk.se når vertikalen uppemot 1,5 miljoner unika besökare i veckan. 

Read More
Regulatory press release
07 September 2022 13:44:40 CET

VO2 Cap Holding AB (publ)s dotterbolag Livewrapped AB ökar displayintäkterna för sin kund Informationsgruppen i Sverige AB med 190%

Livewrapped tecknar löpande nya kundavtal. Informationsgruppen, Livewrapped-kund sedan oktober 2021, har avsevärt ökat sina programmatiska displayintäkter sedan bolagets siter övergick till Livewrappeds annonsteknologi.

Read More
Other News
22 August 2022 08:44:19 CET

Inbjudan till webbpresentation av VO2s augustibrief

Idag den 22 augusti kl 16.00 presenterar Bodil Ericsson Torp, VD VO2, och Douglas Roos, styrelseordförande VO2, senaste nytt från koncernens verksamhet utifrån både delårsrapporten januari – juni 2022 och läget för dotterbolagen. Det blir bland annat samtal om koncernens strategi med fokus på intäktssynergier och arbetet som genomförs i detta avseende i dotterbolagen.

Read More
Other News
19 August 2022 13:48:47 CET

VO2 Cap Holding AB (publ)s dotterbolag Leeads AB rekryterar ny försäljningschef för OOH, Out of Home, för att accelerera tillväxten på utomhusreklam

En viktig del i Leeads strategi för tillväxt, är bolagets satsning inom utomhusreklam. För att öka tillväxten på affärsområdet har Leeads rekryterat Andreas Lissheim till den nyinrättade rollen som försäljningschef för OOH.Publiceringsdatum: 19 augusti 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Read More
Other News
19 August 2022 11:27:49 CET

Ökade intäktsdrivande synergier mellan dotterbolagen inom VO2 sedan förvärvet av AdProfit

VO2 Cap Holding AB (publ) förvärvade AdProfit AB den 21 november 2021, med målsättning om ökade intäktssynergier inom VO2. Efter nio månader inom VO2-familjen har det genomförts en rad aktiviteter för ökad tillväxt och resultat.

Read More
Regulatory press release
15 August 2022 14:03:09 CET

Inbjudan till webbpresentation av VO2s augustibrief

På måndag den 22 augusti kl 16.00 presenterar Bodil Ericsson Torp, VD VO2, och Douglas Roos, styrelseordförande VO2, senaste nytt från koncernens verksamhet utifrån både delårsrapporten januari – juni 2022 och läget för dotterbolagen. Det blir bland annat samtal om koncernens strategi med fokus på intäktssynergier och arbetet som genomförs i detta avseende i dotterbolagen.

Read More
Other News
12 August 2022 11:55:43 CET

Tydliga intäktssynergier redan fyra månader efter VO2s förvärv av Livewrapped

VO2 Cap Holding AB (publ) förvärvade den 21 april Ad-Techbolaget Livewrapped AB som specialiserar sig på integrationer mellan plattformar för programmatisk annonshandel och så kallad Header Bidding*. Redan fyra månader efter förvärvet bidrar Livewrapped med tydliga intäktssynergier inom VO2-koncernen.

Read More
Regulatory press release
29 July 2022 08:30:00 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för Q2 2022

Publiceringsdatum: Stockholm, 29 juli 2022VO2 Cap Holding AB (publ), en ledande nordisk koncern av media- och techbolag, offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till juni 2022. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement och som bifogad fil.”Ett styrkebesked från VO2. Jag är riktigt glad och stolt över att presentera en mycket stark tillväxt i både omsättning och lönsamhet för hela koncernen. Trots försämrade makroekonomiska förutsättningar rapporterar VO2 genomgående starkt resultat och kassaflöde som grundlagts av starka kundrelationer och ett intensivt arbete i koncernen med synergier i fokus för organisk tillväxt, men också via vårt senaste förvärv.”, säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB

Read More
Regulatory press release
23 June 2022 14:48:26 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) förlänger avtal om likviditetsgaranti

VO2 Cap Holding AB (publ) har idag beslutat att förlänga avtalet om likviditetsgaranti. Detta avtal skulle, vilket bolaget kommunicerade via ett pressmeddelande 25 januari i år, annars ha upphört den 24 juli.

Read More
Regulatory press release
20 May 2022 10:19:34 CET

Kommuniké från årsstämma i VO2 Cap Holding AB (publ) den 20 maj 2022

Årsstämma med aktieägarna i Vo2 Cap Holding AB (publ) (”Bolaget”) har hållits den 20 maj 2022. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.Vid årsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut som publicerats och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.vo2cap.se/corporate-governace/annual-general-meeting. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Publiceringsdatum: Stockholm, 20 maj 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Read More
Regulatory press release
29 April 2022 08:30:00 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för Q1 2022

Publiceringsdatum: Stockholm, 29 april 2022VO2 Cap Holding AB (publ), en ledande nordisk koncern av media- och techbolag, offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till mars 2022. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement och som bifogad fil. Bodil Ericsson Torp, VD VO2 och Douglas Roos, styrelseordförande VO2, håller en direktsänd webbpresentation kl 10.00 idag, där delårsrapporten presenteras.

Read More
Regulatory press release
27 April 2022 10:37:25 CET

Inbjudan till webbpresentation av VO2 Cap Holding AB (publ) delårsrapport Q1 januari – mars 2022

Publiceringsdatum: Stockholm 27 april 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)Fredagen den 29 april 8:30 offentliggör VO2 Cap Holding AB (publ) delårsrapport avseende kvartal 1 januari-mars 2022. Samma dag kl 10:00 håller Bodil Ericsson Torp, VD för VO2, och Douglas Roos, Styrelseordförande för VO2, en direktsänd webbpresentation av kvartalsrapporten. I samband med presentationen ges deltagande aktieägare och andra investerare möjlighet att ställa frågor till bolaget. 

Read More
Other News
27 April 2022 08:00:00 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) övergår till att redovisa enligt IFRS

Publiceringsdatum: Stockholm, 27 april, 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)Styrelsen i VO2 Cap Holding AB (publ) har beslutat upprätta koncernens finansiella rapporter enligt IFRS. Delårsrapporten för det första kvartalet 2022 är den första finansiella rapport som VO2 upprättar enligt IFRS. Delårsrapporten publiceras den 29 april.

Read More
Regulatory press release
22 April 2022 08:15:00 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Årsredovisningen finns tillgänglig på VO2s hemsida www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement och som bilaga till detta pressmeddelande.

Read More
Regulatory press release
21 April 2022 12:01:23 CET

VO2 förvärvar spjutspetsbolag inom Adtech och beslutar om riktad nyemission

Publiceringsdatum: Stockholm, 21 april, 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ) VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2”) har idag ingått avtal gällande förvärv av, samt tillträtt, 100 procent av aktierna (”Aktierna”) i Livewrapped AB (”Livewrapped”). Total köpeskilling för aktierna kan komma att uppgå till cirka 70,6 MSEK och består av dels en fast del som uppgår till 25 MSEK plus fastställd nettokassa på tillträdesdagen (preliminärt beräknas nettokassan till cirka 5,6 MSEK och den fasta köpeskillingen till 30,6 MSEK) (”Fasta Köpeskillingen”), dels en tilläggsköpeskilling som kan komma att uppgå till högst cirka 40 MSEK. Av den Fasta Köpeskillingen ska cirka 10,6 MSEK erläggas med kontanta medel och 20 MSEK erläggs i form av nyemitterade aktier i VO2. Emissionen ger en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 4,06 procent. Tilläggsköpeskillingar kan komma att utgå, baserade på EBITDA-resultat för bokslutsåren 2023, 2024, 2025. För att kunna genomföra förvärvet har styrelsen fattat beslut om nyemission med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 augusti 2021. Nyemissionen, om 2 000 000 aktier, riktas till säljarna av Livewrapped med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till en teckningskurs om 10 SEK per aktie.

Read More
Regulatory press release
20 April 2022 08:00:00 CET

Kallelse till årsstämma i VO2 Cap Holding AB (publ)

Aktieägarna i VO2 Cap Holding AB (publ), org.nr 559049-5254 (”Bolaget”), med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma den 20 maj 2022.Med anledning av risken för fortsatt smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska med stöd av tillfälliga lagregler genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman. 

Read More
Regulatory press release
18 March 2022 12:19:25 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) lämnar uppdatering gällande pågående förvärvsaktiviteter

Publiceringsdatum: Stockholm, 18 mars 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)VO2 Cap Holding AB (publ) har i september, 2021, kommunicerat en ambition om att förvärva tre bolag inom sex månader. Ett förvärv genomfördes i november och flera förvärv förväntas genomföras under 2022.

Read More
Regulatory press release
11 March 2022 08:30:00 CET

Styrelseledamot i VO2 Cap Holding AB (publ) köper aktier i bolaget

Publiceringsdatum: Stockholm, 11 mars 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)Styrelseledamoten Kristina Juhlin har köpt 9 187 aktier VO2 Cap Holding AB (publ) 

Read More
Other News
10 March 2022 09:56:56 CET

Styrelseledamot i VO2 Cap Holding AB (publ) köper aktier i bolaget

Publiceringsdatum: Stockholm, 10 mars 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)Styrelseledamoten Eva Strand har köpt 100 000 aktier i VO2 Cap Holding AB (publ)

Read More
Other News
03 March 2022 10:54:24 CET

Styrelseledamot i VO2 Cap Holding AB (publ) köper aktier i bolaget

Publiceringsdatum: Stockholm, 3 mars 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)Styrelseledamoten Nike Carlstoft har köpt 10 000 aktier VO2 Cap Holding AB (publ) 

Read More
Other News
25 February 2022 08:00:00 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké för 2021

Publiceringsdatum: Stockholm 25 februari 20222021 tog vi VO2 till börsen och gjorde tre förvärv, vi ökade avsiktligen kostnaderna för att lägga grunden för ett framgångsrikt 2022 och vi ökade planenligt satsningen med inriktning mot affärsområdet DOOH (digital utomhusreklam). I december genomförde vi en framgångsrik emission som tecknades till drygt 145%. 2021 var med andra ord ett ytterst händelserikt år då VO2s dotterbolag med hög hastighet fortsatte att bygga sina verksamheter och kunde dessutom se ökade intäktssynergier mellan dem – helt i linje med VO2s strategi. VO2 upprepar sina övergripande mål att under 2024 på koncernnivå omsätta 1 miljard SEK med en rörelsevinstmarginal på minst 8 %.Bokslutskommunikén finns tillgänglig på hemsidan www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement och som bilaga till detta pressmeddelande.

Read More
Regulatory press release
22 February 2022 17:09:25 CET

Inbjudan till webbpresentation av VO2s bokslutskommuniké 2021

Publiceringsdatum: Stockholm 22 februari 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)Den 25 februari 8:00 offentliggör VO2 Cap Holding AB (publ) sin bokslutskommuniké avseende 2021. Samma dag kl 10:00 håller Bodil Ericsson Torp, VD för VO2, och Douglas Roos, Styrelseordförande för VO2, en direktsänd webbpresentation av bokslutskommunikén för fjärde kvartalet och helåret 2021. I samband med presentationen ges deltagande aktieägare och andra investerare möjlighet att ställa frågor till bolaget. 

Read More
Other News
04 February 2022 07:30:00 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) stärker förvärvsteamet

VO2 Cap Holding AB (publ) har rekryterat Caroline Engström, idag Head of Partner Relations på koncernens dotterbolag Leeads AB, till en roll som affärsutvecklare inom förvärvsteamet på VO2 med fokus på förvärv och intäktssynergier.

Read More
Other News
25 January 2022 18:21:09 CET

VO2 Cap Holding AB uppfyller Nasdaqs krav och säger upp avtal med likviditetsgarant

Publiceringsdatum: Stockholm, 25 januari 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)VO2 Cap Holding AB (publ) (“VO2 Cap” eller “Bolaget”), en compounder inom media och tech, uppfyller efter den nyligen genomförda och framgångsrika företrädesrättsemissionen Nasdaqs krav på spridning och free float. VO2 Cap har därför valt att säga upp avtalet med bolagets likviditetsgarant Mangold.

Read More
Regulatory press release
03 January 2022 13:56:50 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) företrädesemission är registrerad – omvandling av BTA till aktier

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Publiceringsdatum: Stockholm, 3 januari 2022VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2 Cap” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier om cirka 25 MSEK, som avslutades den 21 december 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 145,2 procent.Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 10 januari 2022. Avstämningsdag är den 12 januari 2022, varefter BTA omvandlas till aktier. De nyemitterade aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 14 januari 2022.

Read More
Regulatory press release
27 December 2021 08:17:47 CET

VO2 Cap Holding AB:s (publ) Företrädesemission tecknades till cirka 145,2 procent

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.VO2 Cap Holding AB (publ) (“VO2 Cap” eller “Bolaget”) har avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 26 november 2021 med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 17 augusti 2021 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löpte från den 7 december till och med den 21 december 2021.Utfallet visar att 1 769 803 aktier, motsvarande cirka 92,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 1 019 824 aktier, motsvarande cirka 53,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen har således övertecknats med cirka 45,2 procent och inga garantiåtaganden har tagits i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader.Publiceringsdatum: Stockholm, 27 december 2021

Read More
Regulatory press release
06 December 2021 08:00:00 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) offentliggör informationsmemorandum avseende tidigare kommunicerad företrädesemission

PressmeddelandeINFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Styrelsen för VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2 Cap” eller ”Bolaget”) offentliggör informationsmemorandum med anledning av Bolagets tidigare meddelade företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader.Publiceringsdatum: Stockholm, 6 december 2021 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Read More
Regulatory press release
26 November 2021 15:56:30 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) tillträder aktierna i AdProfit AB och beslutar om riktad nyemission

Publiceringsdatum: Stockholm, 26 november, 2021 – VO2 Cap Holding AB (publ)VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2” eller ”Bolaget”) har idag tillträtt aktierna i AdProfit AB (”AdProfit”), i enlighet med vad som offentliggjordes i pressmeddelande den 22 november 2021. Styrelsen har även med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 17 augusti 2021, idag den 26 november 2021 beslutat om en riktad nyemission till säljarna av AdProfit om 1 083 744 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen uppgick till 20,30 SEK per aktie.

Read More
Regulatory press release
26 November 2021 08:34:26 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) offentliggör revidering av aktie-lock-up för att uppfylla spridningskravet på Nasdaq First North Growth Market

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Publiceringsdatum: Stockholm, 26 november, 2021 – VO2 Cap Holding AB (publ)VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2 Cap” eller ”Bolaget”) meddelar idag att lock-up-åtagandena från börsnoteringen delvis kommer att frigöras. Syftet är att detta tillsammans med idag aviserad företrädesemission ska förbättra Bolagets free float i enlighet med kraven på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets huvudägare eller insynspersoner omfattas inte av revideringen, utan kommer fortsatt ha 100 procent av sitt innehav under lock-up.

Read More
Regulatory press release
26 November 2021 08:31:24 CET

Styrelsen för VO2 Cap Holding AB (publ) beslutar om en företrädesemission om cirka 25 miljoner kronor

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Publiceringsdatum: Stockholm, 26 november, 2021 – Vo2 Cap Holding AB (publ)Styrelsen för VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2 Cap” eller ”Bolaget”) har med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 17 augusti 2021, beslutat om en nyemission av högst 1 921 285 aktier med företrädesrätt för VO2 Caps befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit garantiåtaganden och teckningsåtaganden motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstid för Företrädesemissionen är 7 – 21 december 2021.

Read More
Regulatory press release
26 November 2021 08:20:12 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar Delårsrapport för Q3 2021

Publiceringsdatum: Stockholm, 26 november, 2021 – VO2 Cap Holding AB (publ)VO2 Cap Holding AB (publ), en ledande nordisk koncern av media- och techbolag, offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till september 2021. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.vo2cap.se och som bifogad fil.

Read More
Regulatory press release
22 November 2021 11:10:40 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) förvärvar AdProfit AB

_

Read More
Regulatory press release
19 November 2021 14:01:45 CET

Leeads AB, helägt dotterbolag till VO2 Cap Holding AB (publ), tecknar nytt exklusivt kundavtal med uppskattat värde om ca 115 MSEK över tre år

Leeads AB, dotterbolag till VO2 Cap Holding AB, tecknar ett avtal med FM Reklam AB för försäljning av reklam på samtliga bussar och spårvagnar i Västtrafiks fordonsflotta i Västra Götalands län. Avtalets värde uppgår till cirka 115 MSEK över tre år. Avtalet med FM Reklam AB är exklusivt för Leeads.

Read More
Regulatory press release
01 November 2021 08:30:00 CET

Bodil Ericsson Torp tillträder som VD för VO2 Cap Holding AB (publ)

Idag tillträder Bodil Ericsson Torp som VD för VO2 Cap Holding (publ). Bodil kommer närmast från Aller Media där hon under 8 år verkat som koncernchef och verkställande direktör.

Read More
Regulatory press release
26 October 2021 11:00:00 CET

Kommuniké från extra bolagsstämma i VO2 Cap Holding AB (publ) den 26 oktober 2021

VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2” eller ”Bolaget”) avhöll extra bolagsstämma den 26 oktober 2021 och beslutade i enlighet med förslag att till ny revisor utse revisionsbolaget Deloitte AB, med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor.

Read More
Regulatory press release
20 October 2021 17:10:52 CET

VO2 Caps portföljbolag Leeads nominerat till Årets Säljorganisation i Sveriges Mediebyråers tävling Stockholm Media Award 2021

Sveriges Mediebyråers tävling Stockholm Media Award äger rum den 16–17 november på China Teatern i Stockholm. Under tävlingen presenteras vinnarna i de fyra kategorierna Årets Säljorganisation, Årets Annonsör, Årets Kampanj och Årets Branschpersonlighet. Idag offentliggjordes nomineringarna i kategorin Årets Säljorganisation. Leeads är nominerat i kategorin Årets Säljorganisation.

Read More
Other News
20 October 2021 10:53:30 CET

Registrering av tidigare kommunicerad nyemission av C-aktie i VO2 Cap Holding AB (publ) är genomförd

Som ett led i slutförandet av det omvända förvärvet av VO2 Cap AB (publ), som dess ägare i somras gjorde med VO2 Cap Holding AB (publ) (dåvarande Curando Nordic AB (publ)) (”Bolaget”), beslutade en extra bolagsstämma i Bolaget den 17 augusti 2021 att Bolaget ska emittera en (1) ny C-aktie (”Emissionen”). Emissionen skulle genomföras efter det att en sammanläggning av aktier i Bolaget blivit verkställd. Emissionen har nu genomförts.

Read More
Regulatory press release
11 October 2021 14:07:38 CET

Douglas Roos presenterar Vo2 Cap Holding AB (publ) på Aktiedagen ikväll 19.30

Douglas Roos, tidigare känd som en av drakarna i SVTs draknästet och serieentreprenör, kommer ikväll 19.30 att presentera VO2 Cap Holding AB (publ) på Aktiespararnas event Aktiedagen. Douglas Roos är VO2:s styrelseordförande och medgrundare och kommer att svara på era frågor till bolaget.

Read More
Other News
08 October 2021 08:45:00 CET

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VO2 CAP HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i VO2 Cap Holding AB (publ), org.nr 559049-5254 (”Bolaget”), med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 oktober 2021.

Read More
Regulatory press release
08 October 2021 08:30:00 CET

Styrelsen i VO2 Cap Holding AB (publ) föreslår val av ny revisor

Styrelsen i VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2” eller ”Bolaget”) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att välja ny revisor.

Read More
Regulatory press release
27 September 2021 10:51:26 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) skriver genom portföljbolaget Leeads AB två nya samarbetsavtal

Ett av VO2 Caps portföljbolag, Leeads AB, har idag ingått samarbetsavtal med Informationsgruppen AB och Ratnode AB gällande försäljning av digital reklam på bolagens websidor. Avtalen löper på tre år och bedöms tillföra en omsättning om 12 MSEK per år.

Read More
Regulatory press release
17 September 2021 12:56:47 CET

Kompletterande information kring gårdagens pressmeddelande om samarbetsavtal med Hivestack

Pressmeddelande 2021-09-17: Vo2 Cap Holding AB:s dotterbolag Leeads tecknade igår ett samarbetarbetsavtal med Hivestack, en av världens ledande plattformar för programmatiskt handlad DOOH (Digital Out Of Home). Avtalet är löpande och förlängs med 1 år i taget. Avtalet ger bl.a. Leeads utökade möjligheter, att via Hivestacks tekniska plattform, nå specifika demografiska målgrupper och geografiska områden.

Read More
Regulatory press release
16 September 2021 16:11:58 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) skriver genom portföljbolaget Leeads, samarbetsavtal med en av världens ledande teknikleverantörer för börshandlade och datadrivna medieköp av digital utomhusreklam

Pressmeddelande 2021-09-16Ett av VO2 Caps portföljbolag, Leeads Commercial Partner, har idag ingått samarbetsavtal med Hivestack, en av världens ledande plattformar för programmatiskt handlad DOOH (Digital Out Of Home). VO2 ger även en uppdatering kring förvärvsläget där bolaget förväntas genomföra tre förvärv inom de närmaste 6 månaderna.

Read More
Regulatory press release
13 September 2021 16:53:03 CET

Vo2 Cap Holding AB (publ) fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Pressmeddelande 2021-09-13Vid den extra bolagsstämman den 17 augusti 2021 i Vo2 Cap Holding AB (publ) (”Bolaget”) beslutades om sammanläggning av Bolagets aktier genom en så kallad omvänd split, innebärande att femtio (50) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie. Sammanläggningen avsåg Bolagets stamaktier vilka är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Bolagets styrelse har i dag, med stöd av bemyndigandet, beslutat om avstämningsdag för sammanläggning av aktier till den 21 september 2021.

Read More
Regulatory press release
01 September 2021 17:12:00 CET

Curando Nordic AB (publ) har bytt namn till Vo2 Cap Holding AB (publ), första handelsdag under det nya namnet är den 3 september 2021

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Curando Nordic AB (publ) till Vo2 Cap Holding AB (publ) (”Vo2” eller ”Bolaget”) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn. Bolagets aktie kommer att handlas under nytt listningsnamn och kortnamn från och med fredag 2021-09-03. Listningsnamn kommer att vara Vo2 Cap Holding AB (publ) och nytt kortnamn för aktien kommer att vara VO2. ISIN och Instrument-ID förblir oförändrade.I samband med namnbytet har också Vo2 Cap AB:s VD, Oskar Sardi tillträtt som VD i Vo2.

Read More
Regulatory press release
26 August 2021 15:34:16 CET

Curando Nordic AB (publ) (u.ä.t. Vo2 Cap Holding AB (publ)) genomför förvärvet av Vo2 Cap AB (publ) och ny styrelse har tillträtt

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 11 juni 2021 har Curando Nordic AB (publ) (u.ä.t. Vo2 Cap Holding AB (publ)) (”Bolaget”) i egenskap av köpare, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Vo2 Cap AB (publ) (”Vo2”) enligt vilket Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Vo2 (”Transaktionen”).

Read More
Regulatory press release
08 August 2021 10:54:53 CET

Vo2 Cap Holding AB (publ) har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market (Cision)

 

Read More
Other News